Publicaties

 

  • Nederlandse vertaling Prelude van De Dans; originele tekst van Oriah Mountain Dreamer (The Dance, Amazon.com)
  • Vrouwen van Venus, Filantropie van Mars, onderzoek van Corine Aartman en Vera Peerdeman naar genderdiversiteit binnen de top van de Nederlandse filantropie, resultaten gepubliceerd in FM nr 4 winter 2010/2011
  • Methodieken van fondsenwerving, hfst. 12 van ‘Wereldburgerschap’, Handreikingen voor vergroting van betrokkenheid bij mondiale vraagstukken onder redactie van Fons van der Velden, 2007