Publicaties

 

  • Vrouwen van Venus, Filantropie van Mars, onderzoek van Corine Aartman en Vera Peerdeman naar genderdiversiteit binnen de top van de Nederlandse filantropie, resultaten gepubliceerd in FM nr 4 winter 2010/2011
  • Methodieken van fondsenwerving, in ‘Wereldburgerschap’, Handreikingen voor vergroting van betrokkenheid bij mondiale vraagstukken onder redactie van Fons van der Velden, 2007