Coaching

Corine Aartman heeft brede ervaring in coaching en supervisie binnen maatschappelijke organisaties. Zij heeft gewerkt met zeer verschillende groepen stakeholders, zoals directie, staf, bestuur, vrijwilligers en partnergroepen. Corine volgde gespecialiseerde opleidingen in coaching en groepsdynamica en blijft haar capaciteiten op dit gebied aanscherpen middels intervisie.

Zo krijgt u een coach die weet waar u in de praktijk mee te maken heeft. En die vertrouwen, helderheid en ontwikkeling met elkaar verbindt. U kunt een beroep doen op BLOOM coaching voor:

  • teamontwikkeling
  • individuele begeleiding
  • loopbaanontwikkeling
  • reïntegratie

“Middels de coaching heb ik strategieën ontwikkeld om onbewuste overtuigingen die mij beletten mijn doelen te bereiken, te herkennen en ontwapenen. Ik heb nu praktische tools om prioriteiten te stellen en te organiseren, zodat ik effectiever werk. De resultaten: minder stress en meer zelfvertrouwen!”