Opdrachtgevers

Sinds de start in 2004 heeft BLOOM allerlei maatschappelijke organisaties ondersteund in hun strategische ontwikkeling en de opbouw van hun capaciteiten en teams rondom fondsenwerving en communicatie for social profit.

BLOOM werkt voor social change organisaties in Nederland en elders ter wereld op thema’s als duurzame ontwikkeling, vrouwen- en kinderrechten, gender, milieu, fair trade en gezondheid.

Natuur & Milieu
Resource Alliance
hospice De Liefde
 HDI, Helen Dowling Instituut
 ActionAid
RAHI
 Cordaid/Vastenaktie

Kinderpostzegels
ZOA
 Nederlands Centrum voor Inheemse Volken

Mama Cash
PSO

Aids Action Europe
Context Masterclass
Cordaid
Global March against Child Labour
IKV Pax Christi
KIT, Koninklijk Instituut voor de Tropen
ActionAid
Wilde Ganzen
Oxfam Novib

Helen Dowling Instituut
Mama Cash
Natuur & Milieu
RAHI